Nöroplay EğitimiNöroplay Eğitimi

Nöroplay Eğitimi Nedir?

Erken çocukluk çağının nörogelişimsel rahatsızlıklarından biri olan otizm spektrum bozukluğu sosyal ve iletişimsel alanda ortaya çıkan yetersizliklerdir. Bu dönemde yaşanacak problemler arasında yineleyen hareketlerin varlığından da söz edilebilir.

Nöroplay eğitimi ise otizm bulgusu gösteren çocuklara yönelik olarak geliştirilen ve temelde ebeveynle çocuk arasında yoğun bir bağ kuran terapi yaklaşımı olarak değerlendirilir.

Otizmli çocuklara yönelik olarak geliştirilen bu metot sayesinde oyun terapisinin gücünden yararlanılmaktadır. Çocuğun erken dönemde otizme yönelik olarak tedavisinin başlatılmasında yararlanılan bu yöntem aileyi de sürece dahil etmektedir.

Programın ana amacı oyun terapisinden ve ailenin desteğinden yararlanmak sureti ile 12-42 aylık otizmli çocukların tedavisini sağlamaktır. Bu tür yöntemlerin sağladığı en önemli yararlardan biri çocuğun sosyal becerilerinde artış şeklinde olur.

Ailelere bu süreçte bazı sorumluluklar düşerken konuya yönelik olarak onların da bilinçlendirilmesi ve oyun yöntemleri hakkında bilgilendirilmeleri gerekli olur. Ev ortamının çocuğun ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlenmesi bu noktada aileye düşen önemli sorumluluklardan biridir.

Bu süreçte ebeveynlere çocuklarının sosyal etkileşimini nasıl arttıracakları ve hangi tür oyuncaklarla ne şekilde oynamaları gerektiği yönünde bilgiler verilirken tercih etmeleri gereken oyuncaklar hakkında da yönlendirilirler. Ayrıca çocuklarda ortaya çıkabilecek istenmeyen davranışlar karşısında nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini de bu yöntemle öğrenirler.

Erken dönemde nöroplay eğitimi uygulaması sırasında çocukla ailesi arasında en az 4 saatlik bir yoğun sosyal etkileşimin gerçekleşmesi tedavinin başarısı açısından önemli kabul edilmektedir. Bu sürenin altında kalan etkileşimin başarı düzeyini olumsuz etkilediği görülür.

Nöroplay Eğitimi Kimlere Uygulanır?

Nöroplay eğitimi uygulanacağı zaman bazı koşulların oluşması gereklidir. Bu koşullardan bazıları ise şu şekildedir.

  • Nöroplay eğitimi 12-42 ay aralığında otizmli çocuklarda uygulanmaktadır
  • Ebeveyn desteği sağlanarak uygulanan bu tür eğitimler her çocukta geçerli olmayabilir ya da yetersiz kalabilir. Üç buçuk yaşını aşan çocuklarda bu eğitim yetersiz kalabilmektedir
  • Otizm rahatsızlığına ek olarak mental geriliği olan çocuklarda üç buçuk yaş sınırı da aşılmışsa yöntem etkisiz kalabilmektedir

Hızlı iletisim
  • 0 532 669 16 54
  • 0 532 669 16 54
  • info@ozelegitimsakarya.com
Bizimle İletişime Geçin
Hızlı iletisim

Whatsapp Destek

Destek Hattı

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?